• Nově připravovaná aktualizace 2.172 je naplánována na úterý 26. dubna. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace. Více informací najdete na herním fóru
  • Henry byl pozván k oslavě založení města Independence. Zavázal se, že přinese mapu města, která by měla být v jeho domě. Bohužel ji nemůže najít. Pomůžete mu vyřešit problém a mapu najít? Musí dodržet slovo a přinést to, co slíbil. Pospěš si! Nemá moc času. Více informací najdete na herním fóru

Historická korespondence mezi generálem Leem a Grantem - překlad pwyll

ahoj,
v noci jsem nemohla spát, tak jsem přeložila několik zpráv mezi Grantem a Leem předcházejících kapitulaci Konfederace. Říkala jsem si, že by to mohla být inspirace pro hráče k napsání dopisu, i když kdo ví, kolik lidí čte takové věci.
Zajímavá stránka o Češích u Gett. je zde http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/vyroci-bitvy-u-gettysburgu.html

Pro inspiraci pisálkům část korespondence mezi generálem Leem (Konfederace, Armáda Severní Virginie) a generálem Grantem (Unie, Potomacká armáda), která předcházela kapitulaci konfederačních sil v závěru Americké občanské války. Začátkem dubna 1865 mlela konfederační armáda z posledního – ztratila téměř celé území Konfederace. Poslední kapkou bylo 2.-3. dubna vyklizení Richmondu. Zbytky konfederačních vojsk ustupovaly podél řeky Appomattox, ale o týden později vyčerpaným vojákům odřízla unionistická armáda poslední únikovou cestu.

7. dubna 1865
Výsledky uplynulého týdne Vás musely přesvědčit o beznadějnosti dalšího odporu Armády Severní Virginie stran tohoto boje. Se silným pocitem nevyhnutelnosti považuji za svou povinnost přesunout na svou osobu odpovědnost za další prolévání krve a žádám Vás tímto o kapitulaci oné části armády konfederačních států, která je známa jako Armáda Severní Virginie.
U. S. Grant, generálporučík

7. dubna 1865
Generále, obdržel jsem Vaši zprávu. Třebaže se neztotožňuji s Vaším názorem o marnosti dalšího odporu Armády Severní Virginie v tomto boji, opětuji Vaši touhu vyhnout se marnému prolévání krve; než však uvážím Váš návrh, táži se Vás na podmínky, které nabídnete v případě kapitulace naší armády.
R. E. Lee, generál

8. dubna 1865
Právě mi byl doručen Váš vzkaz z minulého večera s dotazem na podmínky, za kterých budu akceptovat kapitulaci Armády Severní Virginie. Touto odpovědí bych rád zdůraznil, že mír je mou největší touhou; je tu ovšem jedna podmínka, kterou musím vyžadovat – a to, že kapitulovaným vojákům ani důstojníkům nesmí být umožněno pokračovat v boji proti vládě Spojených států, dokud neproběhne řádná výměna. Setkám se s Vámi – anebo ustavím důstojníky na setkání s Vašimi důstojníky, které byste mohl jmenovat ze stejného důvodu – na libovolném místě přijatelném pro Vás za účelem sjednání definitivních podmínek, za kterých bude přijata kapitulace Armády Severní Virginie.
U. S. Grant, generálporučík

8. dubna 1865
Generále, v pozdních hodinách jsem obdržel Váš vzkaz. Pokud vím, ve svém včerejším listu jsem nenavrhoval kapitulaci Armády Severní Virginie, ale ptal se na podmínky Vašeho návrhu. Abych byl upřímný, nemyslím si, že jsme dospěli do stavu takové nouze, abychom volali po kapitulaci naší armády; ale vzhledem k tomu, že jediným záměrem našeho počínání by mělo být obnovení míru, toužím se dozvědět, zda by k němu Váš návrh vedl. Nemohu se proto s Vámi setkat s výhledem na kapitulaci Armády Severní Virginie; ovšem pokud by Váš návrh mohl zapůsobit na jednotky Konfederačních států pod mým velením a směřovat k obnovení míru, rád se s Vámi setkám zítra v 10 hodin ráno na staré státní cestě do Richmondu, mezi hlídkovými liniemi obou armád.
R. E. Lee, generál

9. dubna 1865
Generále, obdržel jsem Vaši včerejší zprávu. Nemám pověření vyjednávat v záležitostech míru. Setkání dnes v 10 hodin by tak k ničemu nevedlo. Prohlašuji ovšem, že stejně jako Vy toužím po míru a že celý Sever chová stejné city. Podmínky, za kterých může být ustanoven mír, jsou však dobře známy. Pro Jižany to znamená složit zbraně, to by uspíšilo tuto nejtoužebněji očekávanou událost, zachránilo tisíce lidských životů i majetek v hodnotě stovek milionů, který dosud nebyl zničen. Vážně doufám, že všechny naše nesnáze mohou být vyřešeny bez ztráty dalšího života, a podporuji tuto snahu.
U. S. Grant, generálporučík

9. dubna 1865
Generále, Vaše dnešní zpráva mi byla doručena na hlídkové linii, kam jsem se vypravil na setkání s Vámi, abych se definitivně dopátral podmínek, které jsou zahrnuty do Vašeho včerejšího návrhu kapitulace naší armády. V souladu s nabídkou ve Vašem včerejším dopise Vás tedy nyní žádám o slyšení za tímto účelem.
R. E. Lee, generál

9. dubna 1865
V souladu s naléhavým obsahem mého dopisu z 8. dubna, Vám navrhuji přijmout kapitulaci Armády Severní Virginie za následujících podmínek: seznamy všech důstojníků a vojáků budou vyhotoveny dvakrát, jedna kopie bude předána mnou určenému důstojníkovi, druhou si ponechá důstojník či důstojníci Vámi pověření. Důstojníkům bude poskytnuto propuštění pod podmínkou, že nebudou pokračovat v boji proti vládě Spojených států až do chvíle řádné výměny; k tomu každý velitel roty či pluku podepíše stejné podmínečné propuštění za muže pod svým velením. Zbraně, dělostřelecká technika a veřejný majetek, které mohou být zabaleny a uskladněny, budou předány důstojníkům, které určím k jejich převzetí. Toto pravidlo nezahrnuje osobní zbraně důstojníků, ani jejich jezdecké koně a osobní zavazadla. Po splnění těchto podmínek se každý důstojník i voják může navrátit do svého domova a nebude pronásledován úředními orgány, pokud bude dodržovat podmínečné propuštění a zákony platné v místě bydliště.
U. S. Grant, generálporučík

Oznámení kapitulace konfederačním vojskům:
10. dubna 1865, Všeobecný rozkaz č. 9
Po čtyřech letech náročné služby poznamenané nepřekonatelnou odvahou a statečností byla Armáda Severní Virginie donucena vzdát se zdrcující přesile mužů i zbraní. Jistě nemusím říkat přeživším tolika těžce vybojovaných bitev, kteří bojovali neochvějně do posledního dechu, že důvodem souhlasu s kapitulací nebyla má nedůvěra v naše bojovníky. Cítím však, že chrabrost a oddanost by nemohly nahradit ztráty, které by nastaly v pokračujícím boji, a proto jsem se rozhodl vyhnout se zbytečné oběti těch, jejichž dosavadní služba si získala oblibu našich krajanů. Podle podmínek dohody se mohou důstojníci i vojáci navrátit domů a zůstat až do řádné výměny. Odnášíte si s sebou uspokojení pramenící z vědomí, že jste věrně splnili svou povinnost, a já se upřímně modlím, aby vás milosrdný Bůh zahrnul svým požehnáním a ochranou. S neutuchajícím obdivem k vaší stálosti a oddanosti k naší zemi a s vděčnou vzpomínkou na vaši laskavost a velkorysost k mé osobě se s vámi vřele loučím.
R. E. Lee

pozn. Nějaký čas trvalo, než rozkaz dorazil ke všem jednotkám; poslední se vzdaly koncem června. Proto je přesný datum konce občanské války často uváděn rozdílně.


Děkujeme, pwyll
 
Nahoru