• Nově připravovaná aktualizace 2.183 je naplánována na úterý 27. září. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace. Více informací najdete na herním fóru

Pastevcova ovečka BiTURBO

Nevíte jestli je bezpečné jet takhle rychle na ovci? Přecijen 270 km/h v hodině je docela rychlost, nemůžu z ní spadnout a upadnout do bezvědomí? Nemá s tím někdo kdo bydlí na venkově zkušenost?

BiTURBO.png


A co pokud mě uvidí šeriff John Fifiburn nemůžu mi dát pokutu?
 
Bohužel nejsem kompetentní odpovědět na tvojí otázku a jelikož (pokud se nepletu) nemáme žádného moderátora co by tady odpovídal,doporučuji tvůj závažný problém s pokutou od šerifa a tvojí rychlostí řešit ticketem.

:D
 

nicooo

Člen týmu
Nemáš zapnutý bonus na rychlost? Např. mletý krunýř, pak taková rychlost není zas tak nepochopitelná. Otázka realismu je ovšem otázka druhá. Každopádně se, ale nejedná o chybu ve hře
 
Níže přidávám znění zákona 361/2000 Sb., tedy Zákonu o provozu na pozemních komunikacích.

Doufám že tím jsem Donaldovi odpověděl tak jak si přál a je tedy spokojen ….:)


§ 18Rychlost jízdy


(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost, na kterou má rozhled.

(2) Řidič nesmí
a) snížit náhle rychlost jízdy nebo náhle zastavit, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

b) omezovat plynulost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezdůvodně pomalou jízdou a pomalým předjížděním.

(3) Řidič motorového vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobusu smí jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h. Řidič jiného motorového vozidla smí jet rychlostí nejvýše 80 km.h.

(4) V obci smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h, a jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla, nejvýše 80 km.h.

(5) Řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

(6) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavců 3 a 4 snížit. Jde-li o dálnici nebo silnici pro motorová vozidla bez směrově oddělených jízdních pásů, sníží se nejvyšší dovolená rychlost na nejvýše 90 km.h.

(7) Místní úpravou provozu na pozemních komunikacích podle § 61 odst. 2 lze nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 4 zvýšit, maximálně však o 30 km.h. Na silnici pro motorová vozidla se směrově oddělenými jízdními pásy lze zvýšit i nejvyšší dovolenou rychlost podle odstavce 3, maximálně však o 20 km.h.

(8) Při použití sněhových řetězů na vozidle smí jet řidič rychlostí nejvýše 50 km.h.

(9) Nejvyšší dovolená rychlost podle odstavců 3, 4 a 8 a nejvyšší dovolená rychlost stanovená místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích neplatí pro řidiče zpravodajských služeb, Generální inspekce bezpečnostních sborů a stanovených útvarů policie, Vojenské policie a celních orgánů, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů stanovených zvláštním právním předpisem, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích. Útvary policie stanoví ministr vnitra. Útvary Vojenské policie stanoví ministr obrany. Útvary celních orgánů stanoví ministr financí.
 
Nahoru