• Nově připravovaná aktualizace 2.207 je naplánována na úterý 26. září 2023. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace. Více informací najdete na herním fóru
 • Nazdárek kovbojové a kovbojky, Unavení po sklizni? Sklizeň obilí může být náročná práce. Odpočiňte si a pochutnejte si na lahodných německých klobásách, spoustě nápojů a jedinečné atmosféře... Událost Oktoberfest začíná 14. září, 12:00 a trvá do 10. října, 11:59. Více informací najdete na herním fóru

Pravidla k IFBC 2020

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.

z3l1

Člen týmu
logo%20ifbc.pngMilí bojovníci,
zde naleznete pravidla pro Mezinárodní šampionát v bitvě o pevnost 2020 - IFBC 2020.1) Obecná pravidla a pokyny

1.a) Struktura mistrovství

Mistrovství bude rozděleno do tří fází: Příprava, Kvalifikace a Turnaj.
Fáze přípravy je úvodní fáze a je určená hráčům k vytvoření jejich charakteru; Kvalifikační fáze je mezifáze, která má kvalifikovat týmy, které budou soutěžit v poslední fázi: Turnaj. Fáze turnaje je fáze, ve které se bude konat samotný turnaj.

1.b) Odhadovaný rozvrh

Následující rozvrh je odhad maximální doby trvání každé fáze. Mistrovství by nemělo trvat déle než 11 týdnů, ale v případě, že bude počet účastníků menší, než jsme původně očekávali, lze každou etapu dokončit v kratším čase.
 1. Příprava (1-2 týden)
 2. Kvalifikace (3-5 týden)
 3. Turnaj (6-10 týden)
 4. Finále (11 týden)

1.c) Rozvrh bitev
Během celého mistrovství bude k dispozici rozpis s těmito informacemi: datum a čas bitvy, které týmy nastoupí a jejich soupeři. Poté bude vykopnuta pevnost- 48 až 24 hodin před startem. Tým, který bude mít roli obránce, bude i vlastníkem pevnosti.
Přeplánování bitev je možné pouze tehdy, pokud se oba týmy dohodnou. Bitvy si můžete posunout o 12 hodin před nebo po stanoveném rozvrhu. Jinými slovy, po vyhlášení bitvy, pokud oba týmy souhlasí, může být bitva přeplánována na 12 hodin před nebo po dříve ohlášeném čase. Tato změna by však měla být provedena minimálně 24 hodin před začátkem bitvy.
Příklad: Naplánujeme vaši bitvu na 12.10.2020 na 20:00 hodin, ale čas je pro váš tým nevyhovující. Chcete svou bitvu přeplánovat. V tom případě se obrátíte na support do 11.10.2020 do 20:00 nejpozději a požádáte je o posunutí bitvy na 13.10.2020 v 8:00 hodin.

1.d) Velikost pevnosti
Letos jsme změnili velikosti pevnosti. Na rozdíl od předešlých turnajů budeme na tomto šampionátu bojovat o malé pevnosti.

1.e) Systém"Paralelka"
Další významná změna v porovnání s předchozími ročníky bude v organizaci bitev. V tomto roce pokaždé, když budete bojovat s protivníkem, budou probíhat dvě simultánní bitvy. Tyto bitvy budou pojmenovány jako “Paralelka”.
V jedné z bitev budete útočníky a ve druhé obránci. Přesněji: část týmu bude hrát za útočníky a druhá část za obránce.
Příklad: Každý/á "xyz" se bude skládat ze dvou bitev. Bitva číslo jedna(B1) a bitva číslo dvě (B2), tým Y bude hrát jako útočník v B1 a jako obránce v B2. Na druhou stranu tým Z bude hrát jako obránce v B1 a jako útočník v B2. Hráči z týmu Y vybraní jako útočníci se budou účastnit pouze B1 a ti, co byli vybraní jako obránci se budou účastnit pouze B2. Ten stejný způsob se vztahuje na tým Z. Takže, budete hrát za útočníky nebo za obránce?


RoleBitva 1Bitva 2
ÚtočníkTým YTým Z
ObránceTým ZTým Y


1.f) Velikost týmu
Aby bylo možné se zaregistrovat do mistrovství, musí být každý tým složen z 95 až 105 hráčů. Každá "paralelka" však vyžaduje, aby v době bitvy bylo online pouze 92 hráčů. Každý tým bude rozdělen na dva menší týmy: Útočníci a Obránci a bude mít 50 útočníků a 42 obránců.
Každý tým musí nahlásit 2 až 5 velitelů, kteří mimo jiné budou organizovat zakládání měst a komunikovat s organizátory.
Samozřejmě váš tým může rozhodnout, kdo bude útočník a kdo bude obránce před každým zápasem. Nemusí to být pokaždé stejní hráči.

1.g) Zúčastněné jazykové verze a počet týmů

IFBC 2020 je otevřený všem jazykovým verzím hry. Povoleny jsou také smíšené týmy (smíšené jazykové verze).
Není zde limit týmů pro jednotlivé jazykové mutace.

1.h) Nastavení
Každý hráč začíná na lvl 1 a obdrž speciálně připravenou truhlu s itemy, sadami, buffs a vším, co bude účastník bitvy potřebovat:
 • 5x 3 denní VIP
 • 5x Zeleninová taštička
 • 5x Kapky života (+75% zdraví)
 • 5x Mátový čaj
 • 3x Výbušná past
 • 3x Nápoj nového začátku
 • 1x Zlatý dopis (250 UPD)
 • 1x Sada jestřábího tanečníka (oblečení, zbraně, jízda)
 • 1x Sada J. Murriety (oblečení, zbraně, jízda)
 • 1x Sada R. Livingstona (oblečení, jízda)+ zbraně Emilia Zapaty
 • 1x Sada horského farmáře (oblečení)
 • 1x Sada pašeráka alkoholu (oblečení)
 • 27x Přesná jednoranná puška
 • 600x Nápoj pro Einsteiny

1.i) Měna
Během celého šampionátu budou všechny převody dolaru ve hře deaktivovány.
Během celého mistrovství budou hráči moci vidět i měnu události, ale neměli by ji žádným způsobem používat;
Nuggety zakoupené během IFBC 2020, které nebyly během šampionátu zcela využity, lze převést na hlavní účet hráče.
Nuggety získané během IFBC 2020, které nebyly využity v plném rozsahu v průběhu šampionátu, nelze převést na hlavní účet hráče.
Položky, jako jsou sady a zbraně zakoupené během IFBC, musí být použity výhradně v mistrovství a nelze je převést na hlavní účet hráče.

1.j) Omezení a zákazy na mistrovství

Interakce

Obchodování mezi týmy nebude během celého mistrovství povoleno;
Obchodování v rámci týmu bude dovoleno, ale cenový limit (maximální prodejní cena je 2x kupní cena).
Domluvené duely nejsou po celou dobu šampionátu povoleny;
Nejsou povoleny interakce jakéhokoli typu mezi pozorovateli a hráči účastnícími se mistrovství, jako je obchodování s itemy,duely nebo dokonce zapojení do dobrodružství s hráči;

Vulgární vyjadřování

Je naprosto zakázáno jakýmkoli způsobem používat vulgarismy, urážlivé výrazy a neuctivě se o někom vyjadřovat. Porušení těchto pravidel bude potrestáno odebráním bodů dle uvážení organizátora mistrovství.

1.k) Permanentní ban
Porušení Zákona o ochraně osobních údajů, Všeobecné obchodní podmínky nebo některé z pravidel Mistrovství bude potrestáno permanentním banem, V tomto případě nebude možné hráče v týmu nahradit, ale tým může nadále pokračovat v Mistrovství.
 

z3l1

Člen týmu
2) Třífázový systém

2.a) Fáze přípravy
začátek 06. dubna 2020
V této počáteční dvoutýdenní fázi si každý hráč může "vytunit" svoji postavu podle svých osobních preferencí a obdrží následující speciální bonusy:
 • +5900% body zkušeností během prací
 • Během celého šampionátu udělíme bonus +400% rychlosti
Během přípravné fáze si každý tým založí své vlastní město, kde musí být každý člen týmu po přípravě být. Po této fázi není dovoleno opustit město.

2.b) Kvalifikace začátek 19. dubna 2020
Během této fáze budou přiřazené týmy rozděleny do skupin. Přesný počet skupin a velikost skupin bude oznámeno při přihlášení všech týmů, což by mělo být provedeno nejpozději do 29. března 2020.
Týmy budou spolu bojovat ve skupině. Vítězný tým každé "paralelky" obdrží body podle podmínek stanovených níže.
Nejlepší dva týmy každé skupiny získají právo postoupit do fáze Turnaje.
Příklad: Přihlásí se 24 týmů, takže je můžeme rozdělit do 6 skupin po 4 týmech. Dva nejlepší týmy ve skupině a 4 týmy s nejvyšším počtem bodů na třetím místě postupují do další části turnaje.

2.c) Turnaj začátek okolo 10. května 2020 - přesné datum bude oznámeno na mistrovství
Po skončení kvalifikace začíná Turnaj.


i) Systém BO3
Turnaj se bude konat v modelu "Best of 3". Každý tým bude hrát 3 paralelky proti stejnému soupeři. Tomu se říká „zápas/shoda“. Tým se 2 ze 3 výher na paralelce bude považován za vítězný a postoupí do další hry. Tým se považuje za vítězný, když vyhraje alespoň dva ze tří paralelelk: jako útočník a jako obránce.
Příklad: Týmu Y se podařilo vyhrát první a druhou paralelku jako útočník a jako obránce, ale nevyhráli jako útočník v paralelce tři. Protože tým Y vyhrál 2 ze 3 paralelek, pokračujte.

ii) Systém dvojitého KO
Turnaj bude také sledovat systém dvojího vyloučení. Bude organizována se „skupinou vítězů“ a „skupinou poražených“.
Všechny týmy začnou v tzv. „Vítězné skupině“. Vítěz zápasu obvykle postupuje v šampionátu.
Poražený této hry však nebude automaticky odstraněn. Prohrající tým se přesune do „Prohrané skupiny“, kde budou mít možnost zahrát si o druhé místo v šampionátu.
V případě další porážky v zápase bude tým vyloučen z turnaje a od této chvíle nebudou povoleny žádné další souboje nebo akce, které by mohly ovlivnit zúčastněné týmy.
Na konci turnaje vyhraje vítěz Prohrané skupiny druhé nebo třetí místo ve finále.
2.d) Finále: První, Druhé, Třetí místo
Podobně jako u turnaje se bude finále konat v systému „Nejlepší-ze-3“, takže stejně jako u turnaje bude tým, který vyhraje 2 ze 3 "paralelek", považován za vítězný.

Ve finále se budou konat dva zápasy: první zápas finále se bude hrát mezi posledními dvěma přeživšími týmy ve výherní skupině a druhý zápas finále se bude hrát mezi nejslabšími z prvního zápasu finále. a vítězem prohry.

První zápas finále rozhodne, který tým vyhraje první místo v šampionátu. Druhé a třetí místo bude definováno v následující hře mezi poraženým prvního zápasu a vítězem skupiny poražených.

Poražený tým prvního finálového zápasu bude bojovat s vítězem prohrané skupiny. Vítěz zápasu obsadí druhé místo mistrovství. Třetí místo zaujme zbývající zúčastněný tým.


3) Získávání bodů
 • Vítězný tým obdrží tři body, pokud vyhraje zabitím každého nepřítele, bez ohledu na to, zda hraje jako útočník nebo jako ochránce.
 • Vítězný tým obdrží dva body, pokud vyhraje boj tím, že získá vlajku nebo drží pevnost v průběhu 55 kol.
Jeden bod navíc bude akreditován pro celkového vítěze "paralelky", tým, který:
 • Vyhraje obě bitvy v "paralelce", jako útočník i jako ochránce
 • Vyhraje bitvu na útočící straně vystřílením všech obránců a soupeřovi útočníci vyhrají pomocí obsazení vlajky.
 • Vyhraje bitvu jako útočník v menším počtu kol, než soupeřící útok.
 • Vyhraje bitvu jako útočník ve větším počtu lidí, kteří přežijí. Platí pouze pokud útočníci vyhráli ve stejném počtu kol.
 • Pokud je počet přežitých účastníků stejný, rozhoduje počet životů - tým s více životy bere bod.
 • Vyhraje, pokud rychleji obsadí vlajku než soupeř.
 • Pokud oba týmy obsadí vlajku ve stejný čas, rozhoduje větší počet zabitých obránců, kdo zabije víc, bere bod.
 • Pokud je počet přeživších účastníků stejný, rozhoduje počet životů - tým s více životy bere bod.
 • Vyhraje, pokud rychleji obsadí vlajku než soupeř.
 • Pokud oba týmy obsadí vlajku ve stejný čas, rozhoduje větší počet zabitých obránců. (kdo zabije víc, bere bod).
 • Pokud je stejný počet zabitých obránců, rozhodují zbývající životy obránců, tým s větším počtem životů vyhrává bod.
 • Vyhraje vystřílením útočníků a útočníci pouze ubrání pevnost.
 • Vyhraje jednu bitvu o kolo s více přeživšími obránci, v případě, že oba týmy vyhrály tím, že čpo celou dobu udržely pevnost
 • Je-li počet přeživších obránců stejný v obou týmech, tým s menším počtem útočníků získá extra bod
 • Pokud je počet přeživších útočníků stejný v obou týmech, tým s útočníky s útokem s menším počtem bodů zdraví získá bod navíc.

DEFINICE
BitvaJedna jediná bitva v paralelce.
ParalelkaObě bitvy - 1 a 2
Zápas/Shoda3 paralelky.
Vítěz bitvyTým, který vyhraje bitvu tím, že udrží vlajku nebo zabije své soupeře nebo obránci uhájí pevnost koly.
Vítěz KOLATým, který má nejvíce bodů z paralelek.
Vítěz zápasuTým, který vyhraje 2 ze 3 paralelek zápasu.
Celkový vítězPokud tým vyhrál buď obě bitvy paralelky, nebo vyhrál jednu z bitev obtížnějším způsobem, například zabitím všech protivníků.
DiváciUživatelé aktivních účtů, které se neúčastní šampionátu.

* Došlo k úpravě
 

Symphie

Člen týmu
Odměny
První místo:
 • Speciální úspěch: IFBC3 Zlato
 • 300 nuggetů
 • Set oblečení pro bitvu o pevnost
 • Set zbraně pro bitvu o pevnost
 • Set zvíře pro bitvu o pevnost

Druhé místo:
 • Speciální úspěch: IFBC3 Stříbro
 • 200 nuggetů
 • Set oblečení pro bitvu o pevnost

Třetí místo:
 • Speciální úspěch: IFBC3 Bronz
 • 100 nuggetů
 • Set zvíře pro bitvu o pevnost

Odměna za účast:
Odměníme každého zúčastněného hráče i tým speciální odměnou, bez ohledu na to, zda dosáhnete fáze turnaje a nebo než vás vyhodí ze soutěže.
 
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
Nahoru