• Nově připravovaná aktualizace 2.147 je naplánována na středu 14.dubna. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace. Více informací najdete na herním fóru

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky
 1. Pořadatelem “The West Video soutěže”, dále již pouze Soutěže, je InnoGames se sídlem na ul. Friesenstraße 13, 20097 Hamburg.
 2. Účelem této Soutěže je vytvořit video v souvislosti s tématem The West.
 3. Soutěž je otevřena pro všechny registrované hráče hry The West, dále již pouze Soutěžící, s výjimkou zaměstnanců InnoGames, týmu herní podpory a jejich blízkými příbuznými a nebo osobami jiným způsobem spojenými s firmou, organizováním nebo hodnocením Soutěže.
 4. Registrací do Soutěže musí Soutěžící být srozuměn a akceptovat Všeobecné podmínky. Potvrzení akceptace Soutěžící uveřejní prohlášením spolu s videem na stránce fóra věnovanéSoutěži.
  Přečetl/la jsem a souhlasím s Všeobecnými podmínkami "The West Video soutěže" a souhlasím se zveřejněním mého filmu na sociálních sítích a jiných médií společnosti InnoGames.
 5. Registrace, která nebude obsahovat prohlášení dané v odstavci ¶4 bude diskvalifikována a odstraněna ze stránky soutěžního fóra.
 6. Spolu se Všeobecnými podmínkami a prohlášením,Soutěžící převádí autorská práva Pořadateli a souhlasí se zveřejněním díla ve hře, herních fórech a sociálních médiích The West.
 7. Soutěžící nese plnou odpovědnost za obsah publikace a veškeré náklady spojené se Soutěží.
 8. Za účast v Soutěži se nevybírá žádný poplatek, nevyžaduje se žádný nákup, pouze souhkas s uvedenými podmínkami.
 9. Pouze jedno video od jednoho soutěžícího, více videí od jednoho hráče budou diskvalifikovány.
 10. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za registrace, které nebudou z jakéhokoliv důvodu akceptovány.
 11. Uzávěrka přihlášek bude 31. května 2016 v 10 hodin SEČ. Po tomto datu žádné další registrace do Soutěže nebudou povoleny.
 12. Podmínky Soutěže a Odměny:
  • Video - požadavky:
   • Cílem soutěže je vytvořit video k výše uvedenému tématu.
   • Účastník soutěže pošle odkaz na video zveřejněné na YouTube.
   • Video musí obsahovat link na The West (vložený do videa nebo popisu) a musí obsahovat vyhledávací tagy obsahující The West.
   • Akceptujeme týmy složené ze dvou hráčů, stejně jako jednotlivce.
   • Je dovoleno vytvořit počítačovou animaci a amatérské nahrávky.
   • Video může trvat až 90 sekund, ale nemůže být kratší než 30 sekund.
   • Video musí obsahovat screeny ze hry nebo krátké video nahrané ve hře.
   • Soutěžící může využít veškerý grafický obsah The West veškerý materiál, který je k dispozici v rámci této soutěže.
   • Video musí být vytvořené účastníkem soutěže.
   • Video nesmí obsahovat sexuální, vulgární, násilný nebo jinak nevhodný obsah.
   • Video nesmí obsahovat materiály chráněné autorskými právy, jako je hudba, video nebo obrázky.
   • U soutěžících uvítáme jejich vlastní soundtrack nebo hudbu pro video.
   • Jakýkoliv jiný jazyk než angličtina, (text, hlasový projev), musí obsahovat anglické titulky.
  • Pro vstup do Soutěžese musíSoutěžící přihlásit na herním fóru The West kliknutím na tento link https://forum.the-west.cz/forumdisplay.php?f=689 a vložit video společně s prohlášením zmíněné v odstavci ¶4.
  • Soutěžíí projdou vícestupňovým procesem výběru:
   • Fáze 1: Komunitní volba na herním fóru The West (01.06.2016-04.06.2016). Bude vyhlášen pouze jeden Vítěz každé jazykové mutace hry.
   • Fáze 2: Pořadatelova volba (do 10.06.2016). Tři nejlepší filmy půjdou do velkého finále.
   • Fáze 3: Komunitní volba na mezinárodní stránce The West Facebook (48 hodin, začátek od 11.06.2016, 15:00 CET).
  • Ceny jsou následující:
   1. 1. místo: unikátní speciální item + 1500 Nuggets + a exkluzivní titul: "Filmový režisér"
   2. 2. místo: unikátní speciální item + 1200 Nuggets + a exkluzivní titul: "Filmový režisér"
   3. 3. místo: unikátní speciální item + 1000 Nuggets + a exkluzivní titul: "Filmový režisér"
   4. Vítěz jazykové verze: unikátní speciální item + 1000 Nuggets + a exkluzivní titul: "Filmový režisér"
   5. Všichni soutěžící: malé překvapení.
 13. Odměny jsou dány a nemohou být vypláceny v hotovosti nebo vyměněny za jinou alternativu.Odměny jsou nepřenosné a nelze je darovat jinému soutěžícímu než Vítězi. Odměny závisí na dostupnosti a pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit některou ze zmíněných odměn za jinou, stejné hodnoty a bez předchozího upozornění.
 14. Pořadatelnení zodpovědný za nepřesné informace poskytnuté jinými stranami.
 15. Soutěžící musí být vědomi toho, že všechna zveřejněná videa v jiném než anglickém jazyce musí být přeložena nebo opatřena titulky. Pořadatel nezodpovídá za změny provedené prostřednictvím překladů.
 16. Vítězbude kontaktován během 5 dnů po vyhlášení vítězů této soutěže. Pokud Vítěze nebude možné kontaktovat nebo se nepřihlásí o odměnu do 14 dní od oznámení, vyhrazujeme si právo odejmout odměnu Vítězi a vybrat jiného, který výhru obdrží.
 17. Pořadatel oznámí Vítězi kdy a jakým způsobem výhru obdrží.
 18. Akceptováním Všeobecných podmínek souhlasí Vítěz se zveřejněním jeho/jejího jména v jakýchkoliv propagačních materiálech. Veškeré osobní údaje týkající se Vítěze nebo jakéhokoliv jiného Soutěžícího budou použity výhradně v souladu s platnými německými právními předpisy o ochraně dat a nebudou poskytnuty třetím osobám bez předchozího souhlasu Soutěžícího.
 19. Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit celou soutěž (Všeobecné podmínky) bez předchozího upozornění pouze v případě katastrofy, války, civilní nebo vojenské rušení nebo jakéhokoli skutečného nebo předpokládaného porušení platných zákonů a předpisů nebo jakákoli jiná událost mimo území kontrolované Pořadatelem. V ostatních případech všechny změny v Soutěži budou Soutěžícímu co nejdříve oznámeny Pořadatelem soutěže.
 20. Soutěž a tyto Všeobecné podmínky se řídí německým právem a případné spory budou podléhat výhradní jurisdikci soudů v Německu.
 
Naposledy upraveno: