• Nově připravovaná aktualizace 2.172 je naplánována na úterý 26. dubna. Upozorňujeme, že může dojít ke změně data i obsahu aktualizace. Více informací najdete na herním fóru
  • Henry byl pozván k oslavě založení města Independence. Zavázal se, že přinese mapu města, která by měla být v jeho domě. Bohužel ji nemůže najít. Pomůžete mu vyřešit problém a mapu najít? Musí dodržet slovo a přinést to, co slíbil. Pospěš si! Nemá moc času. Více informací najdete na herním fóru

Přihláška na tazatele 23.3.2013

DeletedUser14443

Guest
Chcete-li se stát Tazatelem pro posezení u dýmky míru ve výše určeném čase s uvedeným hostem nebo náhradníkem, odepište do tohoto tématu postem svůj nick. O výsledném Tazateli rozhodne komunita hráčů v anketě.

Povinnosti Tazatele:
* Dostavit se včas na fórum (v případě nepřítomnosti bude nahrazen náhradníkem, který získal druhý nejvyšší počet hlasů).
* Uvést hosta (náhradníka) v debatě a pokládat mu otázky (Tazatel vede konverzaci).
* Tazatel musí vybírat alespoň 10 otázek ze zaslaných otázek od ostatních uživatelů.
* Tazatel nese na sobě váhu dojmu z prováděného rozhovoru - měl by se odprostit od případných osobních sporů s hostem.

Práva Tazatele:
Tazatel může vznést neomezený počet svých vlastních otázek během stanoveného času na rozhovor. Tazatel může rozhovor ukončit předčasně, pokud to uzná za vhodné.

V případě, že se rozhodnete zrušit svoji přihlášku na Tazatele, editujte svůj příspěvek a zřetelně to do něj napište.

Přihlášky můžete zasílat do 21. března 22:00 h. Poté poběží anketa o zvolení Tazatele do pátku.
 
Nahoru