• V úterý 6.8. proběhne aktualizace na verzi 2.106. Více informací najdete na herním fóru

Všeobecné soutěžní podmínky

Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.
 1. Organizátor soutěže "Indiánská úkolová řada" (dále jen "Soutěž") je společnost InnoGames se sídlem na Friesenstraße 13, 20097 Hamburg.
 2. Účelem soutěže je vytvořit "Indiánskou úkolovou řadu". Vítězný úkol bude implementován do hry.
 3. Soutěž je otevřená pro všechny registrované hráče hry The West (dále jen "Účasníci") s výjimkou zaměstnanců společnosti InnoGames, supportu a jejich blízkých příbuzných, a dále jakékoli další osoby, která se svou činností podílí na této Soutěži.
 4. Soutěže se mohou účastnit všichni zaregistrovaní Účastníci, kteří souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. Potvrzení o přijetí bude provedeno Účastníkem zveřejněním prohlášení spolu se soutěžní úkolovou řadou na stránce fóra, která k tomu bude zřízena. Četl jsem a souhlasím se Všeobecnými soutěžními podmínkami "Indiánská úkolová řada".
 5. Neplatné registrační prohlášení zmíněné v ¶4 bude diskvalifikováno a odstraněno ze soutěžní stránky fóra.
 6. Potvrzením Všeobecných soutěžních podmínek Účastník souhlasí, že Pořadatel Soutěže převezme všechna autorská práva, a Účastník souhlasí se zveřejněním díla ve hře, na fórech hry The West a v sociálních médiích.
 7. Soutěžící nese plnou odpovědnost za obsah od zveřejnění a hradí si veškeré vstupní náklady spojené s přípravou na Soutěž.
 8. Registrace do Soutěže je bez vstupního poplatku, bez nutnosti nákupu nebo podpisu v listě pro vstup do soutěže.
 9. Každý Účastník Soutěže se může zúčastnit pouze jednou. Vícenásobné registrace stejného Účastníka budou diskvalifikovány.
 10. Organizátor Soutěže nebere odpovědnost za špatně vložené a neobdržené posty, ať už je to z jakéhokoliv důvodu.
 11. Uzávěrka pro registraci do Soutěže bude 3. července 2015. Po tomto datu žádné další registrace nebudou povoleny.


Pravidla pro Účastníky Soutěže:
Požadavek k úkolové řadě:
 • Do soutěže může být zaregistrována pouze "Indiánská" úkolová řada.
 • Použijte standardní zadavatele úkolů, které najdete v Salónu.
 • Použijte pouze známá místa na mapě. Nepřidávejte do soutěžního díla neexistující místa nebo zadavatele.
 • Soutěžní text musí obsahovat max. 100 slov.
 • Závěrečný soutěžní text nesmí být delší než 50 slov.
 • "Požadavek" a "Odměna" (viz šablona níže) musí být vyplněny s alespoň návrhem na oba.
 • Úkolová řada by měla být navržena pro hráče na úrovni 50 nebo vyšší.
 • Úkolová řada musí obsahovat max. 15 úkolů.
 • Účastník může do díla přidat pouze jeden nový item. Upřednostňuje se jedna finální odměna. Organizátor Soutěže nezaručuje, že v případě výhry, bude daný item implementován do hry.
 • Účastníci nesmí vkládat do úkolové řady žádné časové omezení nebo data, ať už v jednotlivých úkolech nebo v celé úkolové řadě.
 • Nebudou akceptovány herní události (určené jako součást akce, např. Valentýn).
 • Nebudou akceptovány úkolové série určené pro konkrétní herní charakter (duelant, dobrodruh, voják, dělník).
Šablona úkolové řady:
 • Informace k úkolové řadě: (krátký popis o úkolové řadě)
 • Název úkolu: (název celé úkolové řady)
 • Úroveň hráče: (minimální úroveň hráče, který může plnit danou úkolovou řadu)
Doplňující informace nutné ke každému úkolu zvlášť:
 • Počet a název: (počet a názvy úkolů)
 • Zadavatel práce: (jméno zadavatele ze Salónu)
 • Text úkolové řady: (úkolový text max 100 slov)
 • Požadavek: (práce, itemy, přijaté úkoly, etc.)
 • Odměna: ($, XP, etc.)
 • Konečný text: závěrečný text

Je zapotřebí, aby Účastník vložil své dílo společně s prohlášením uvedeným v 4. na herní fórum hry The West pomocí odkazu. Soutěžící budou procházet hráčským a pořadatelským vícestupňovým výběrem na herním fóru The West a na Sociálních sítích. Fáze výběru jsou následující:
 • Stupeň 1: Hlasování hráčů na fóru The West (04.07.2015-08.07.2015). Vyhlášení vítěze českého serveru hry The West.
 • Stupeň 2: Výběr pořadatele soutěže (do 15.07.2015). Tři nejlepší úkolové řady půjdou do finálního kola.
 • Stupeň 3: Hlasování hráčů na mezinárodní stránce The West Facebook page (48 hodin, začínající 17.07.2015, 15:00 German time).
Odměny jsou následující:
 • 1. místo: Vítězná úkolová řada bude implementována do hry se jménem jeho tvůrce, speciálně navržený indiánský avatar, jedinečný item: “Golden Story Book”, 1500 nuggetů a titul ve hře “Vypravěč”;
 • 2. místo: jedinečný item: “Silver Story Book”, 1200 nuggetů a titul ve hře “Vypravěč”;
 • 3. místo: jedinečný item: “Brown Story Book”, 1000 nuggetů a titul ve hře “Vypravěč”;
 • Vítěz jazykové mutace hry The West: 1000 nuggetů a titul ve hře “Vypravěč”;
 • Všichni Účastnící: malé překvapení.
 • Uvedené odměny nemohou být vyměněny za hotovost nebo jinou alternativu. Tyto odměny jsou nepřenosné a budou předány pouze vítězi. Odměny závisí na dostupnosti a Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo dané odměny nahradit jinou, stejně hodnotnou odměnou a to bez nutnosti oznámení.
 • Pořadatel není odpovědný za dodané odměny třetí stranou.
 • Vítěz bude oznámen do 5 dnů po konečném hlasování. Pokud se vítěz nepřihlásí o odměnu do 14 dnů od oznámení, vyhrazuje si Pořadatel právo vybrat náhradního výherce.
 • Pořadatel oznámí výherci, kdy a jak odměna bude doručena.

Účastnící si musí být vědomi toho, že všechna vítězná díla na všech jazykových mutacích musí být přeloženy do anglického jazyka. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za chybný text nebo jinou nesrovnalost v úkolové řadě z důvodu chybného překladu. Se souhlasem VSP vítěz souhlasí se zveřejněním jeho/jejího jména v každém publikovaném veřejném materiálu. Veškeré osobní údaje vztahující se k vítězi nebo jiným Účastníkům budou použity výhradně v souladu s platnými německými právními předpisy o ochraně dat a nebudou poskytnuty třetí straně bez předchozího souhlasu Účastníka.

Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit soutěž a tyto VSP bez předchozího upozornění v případě katastrofy, války, občanského nebo vojenského narušení, nebo jakékoliv skutečné nebo předpokládané porušení jakéhokoli platného zákona nebo nařízení nebo jakékoliv jiné události mimo dosah kontroly Pořadatele. V ostatních případech budou Účastníkům soutěže změny oznámeny Pořadatelem co nejdříve. Soutěž a tyto Všeobecné soutěžní podmínky se řídí německým právem a případné spory budou podléhat výhradní jurisdikci soudů v Německu.
 
Naposledy upraveno moderátorem:
Stav
Uzavřeno pro další odpovědi.